Bemutatkozás

1989-ben alakultunk a szociális ágazat munkavállalóinak érdekképviseleti szervezeteként.

Célunk

A szociális területen dolgozók
társadalmi elismerésének emelése,
anyagi és erkölcsi érdekeik érvényre juttatása,
munkakörülményeinek javítása,
szakmai fejlődésük segítése.

Tevékenységünk színterei

 • Országos érdekegyeztetés
 • Ágazati minisztériumi egyeztetés
 • Területi, települési önkormányzati érdekegyeztetés
 • Munkahelyi érdekegyeztetés
 • Kollektív szerződés kötése
 • Munkaügyi és munkajogi problémák megoldásának segítése
 • Munkavállalók képzése
 • Üdülések szervezése

Működésünk alapelvei

 • önkéntesség
 • alulról jövő szerveződés
 • demokratikus választás és képviselet
 • autonómia
 • egyenjogúság
 • szolidaritás
 • nyilvánosság

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) szervezeti felépítése

A szakszervezeti konföderáció 32 tagszervezetet tömörít.
A szakmai-ágazati szakszervezetek részszövetségekbe tömörülve képviselik tagságukat.

A "Közszféra Szakszervezeteinek Részszövetsége":
 1. Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)
 2. Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ)
 3. Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete (SZLKDSZ)
 4. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)
 5. Idegenforgalmi Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa
 6. Országos Sportszakszervezet
 7. Televíziós Dolgozók Szakszervezete
 8. Közúti Dolgozók Szakszervezete

A Közszféra szakszervezeteinek Részszövetségét az MSZOSZ elnökségében Kónya Gusztávné képviseli.

MSZOSZ rétegszervezetek:

 • MSZOSZ Nyugdíjas Választmány
 • MSZOSZ Női Választmány
 • Szakszervezetek Ifjúsági Szövetsége

MSZOSZ elnökség:

Tagjai: a tagszervezetek választott képviselői, rétegszervezetek vezetői, valamint az MSZOSZ elnöke és alelnöke.

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ) szervezeti felépítése

1. Kongresszus

A kongresszust 4 évenként az Országos Tanácsülés hívja össze.

A kongresszus jogosult:

 • Az alapszabálynak, választási szabályzatnak és programjának megállapítására, módosítására és visszavonására,
 • a szakszervezeti munka fő irányának és céljának kialakítására,
 • az Országos Tanács és a GEB munkájáról szóló jelentés megvitatására és dönteni azok elfogadásáról,
 • az előterjesztett indítványokban, panaszokban dönteni,
 • a szakszervezet céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározására és szükség szerinti végzésére, és az alapszabályban meghatározott további feladatok ellátására.

2. Országos Tanács

Az Országos Tanács negyedévente ülésezik.
Az Országos Tanács az alapszervezetek titkárainak testülete, a szakszervezet kongresszusai közötti időszakban a szervezet legfőbb képviseleti szerve.

Feladatai:

 • Állást foglal a tagság egészét érintő érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységeiről,
 • gyakorolja a szakszervezeti jogosítványokat a szociális dolgozók többségét érintő kérdésekben,
 • véleményezi a szociális ágazatot és munkavállalóit érintő bér - és munkaviszonnyal kapcsolatos törvénytervezeteket.

3. Országos Elnökség

Az elnökség - munkaterv alapján - havonta ülésezik és operatív szervként irányítja, szervezi a testületek munkáját.

4. A szakszervezet alapszervezetei

Az alapszervezetek egy-egy munkahely szakszervezeti tagjaiból szerveződnek.

 • Az alapszervezet önállóan választja meg tisztségviselőit és vezető testületeit.
 • Munkáját az SZTDSZ Alapszabálya alapján végzi.

5. Gazdasági Ellenőrző Bizottság

Feladata a szakszervezet gazdálkodásának, pénzügyeinek folyamatos ellenőrzése, a költségvetési, gazdálkodási tervek véleményezése.

6. SZTDSZ rétegszervezetek

 • Nyugdíjas Választmány
 • Ifjúsági Választmány