Tevékenység

1989-ben alakultunk a szociális ágazat munkavállalóinak  érdekképviseleti szervezeteként.
A szociális területen dolgozók társadalmi elismerésének emelése, anyagi és erkölcsi érdekeik érvényre juttatása, munkakörülményeinek javítása,
szakmai fejlődésük segítése.

Tevékenységünk színterei

Országos érdekegyeztetés
Ágazati minisztériumi egyeztetés
Területi, települési önkormányzati érdekegyeztetés
Munkahelyi érdekegyeztetés
Kollektív szerződés kötése
Munkaügyi és munkajogi problémák megoldásának segítése
Munkavállalók képzése
Üdülések szervezése

Működésünk alapelvei

önkéntesség
alulról jövő szerveződés
demokratikus választás és képviselet
autonómia
egyenjogúság
szolidaritás
nyilvánosság

Mérföldkövek

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete